Σεμινάρια

Group Therapy Seminars – Σεμινάρια Θεραπευτικού Τομέα

Τα αυτοτελή σεμινάρια διοργανώνονται στο κέντρο ολιστικών θεραπειών Iamsoscosmos σε τακτά χρονικά διαστήματα . Απευθύνονται σε άτομα που θέλουν να βοηθήσουν τον εαυτό τους και το οικογενειακό τους περιβάλλον μέσα από γνώση.

We use cookies to personalize content and to analyze our traffic. Please decide if you are willing to accept cookies from our website.